Τίτλος : Γκιακ : διηγήματα

Ελληνικά
Δημοσθένης Παπαμάρκος ;

Αθήνα
Αντίποδες ;
2017
123 σ. ; 20 εκ.

978-618-81646-4-2 ;


Οι ήρωες αυτών των διηγημάτων, στρατιώτες που πολέμησαν στη μικρασιατική εκστρατεία, έρχονται αντιμέτωποι με τους ρόλους που τους επιβάλλουν οι παραδοσιακοί κανόνες και το βίωμα του πολέμου. Συγκρούονται, υποτάσσονται, ζουν εν κρυπτώ ή φεύγουν.

Το γκιακ είναι το αίμα, ο συγγενικός δεσμός και ο νόμος του αίματος που σκιάζει τις ζωές τους. Με έναν τραχύ προφορικό λόγο, οι ιστορίες τους αφηγούνται την απώλεια προσανατολισμού, την αδυναμία τους να συμβιβάσουν τους κώδικες της παράδοσης με τα συναισθήματα και τη συνείδησή τους

Items

Call numberCopynoteFondsGenre detailCirculation typeBarcode
Δ ΠΑΠ 000005345
Koha δημιουργία
Koha by

Powered by Koha